Onderwijs op Sandrode


We hebben een uitgebreid onderwijsaanbod: klassen 1 en 2 vmbo-kader, de volledige mavo, havo en klassen 1-3 atheneum. Daar zit vast iets bij wat bij wat elk kind past. Op onze school is goed onderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving vanzelfsprekend.

De school ligt in een fraaie omgeving aan de rand van de bebouwde kom in Zundert en is goed bereikbaar. Door het contact met de basisscholen kunnen we de leerlingen plaatsen in de klas die het beste bij elk niveau aansluit.

We hebben in leerjaar 1 en 2 gecombineerde klassen, waarin elk kind op het eigen niveau onderwijs aangeboden krijgt. Door onze kleinschaligheid kunnen wij de lesstof waar nodig op maat aanbieden, elk kind wordt gezien.Activiteiten op Sandrode 

Gedurende een aantal dagen van het jaar zijn er geen reguliere lessen, maar excursies, projecten en culturele en burgerschapsvormende activiteiten. Ook hebben we een sportdag voor klas 1, 2 en 3. Zie de jaarplanning op de site voor alle bijzondere activiteiten.

Plusuren

Bij ons volg je niet alleen de reguliere lessen, zoals Engels, wiskunde en Nederlands, maar kun jij je ook inschrijven voor modules. Deze keuze-uren, waarbij je twee keer per jaar zelf een keuze uit een aanbod maakt, noemen we plusuren. Naast verplichte activiteiten, zoals Vak Inhoudelijke Begeleiding (VIB), kun je ook kiezen voor leerzame cursussen en masterclasses. Voorbeelden hiervan zijn: Anglia (Engels), 3D-printen, ontwerp en design, gezond koken. Het aanbod van de plusuren is elk jaar anders. Zou jij graag iets anders willen leren, geef dit dan gerust aan bij de afdelingsleiders. Iedere leerling van de school mag gebruik maken van deze plusuren.


 
Rapport

Eén keer per jaar krijgt de leerling een eindrapport mee naar huis, dat is begin juli. Dit zijn cijfers die automatisch rekenkundig worden afgerond naar hele punten. Resultaten zijn gedurende het jaar ook terug te zien in Magister. Het gemiddelde (voortschrijdend, VG) is het cijfer berekend op één decimaal. Op deze manier is altijd de actuele stand van zaken in te zien. 

Klankbordgroep ouders

De klankbordgroep van Mencia Sandrode wil vanuit betrokkenheid en vertrouwen de verbindende schakel vormen tussen ouders en school en een actieve gesprekspartner zijn voor de directie, de docenten, leerlingen en ouders. Wij zoeken elk jaar weer nieuwe ouders zodat ook ouders van onze brugklasleerlingen zijn vertegenwoordigd.