Leerlingondersteuning op Sandrode

Op Mencia Sandrode vinden we het belangrijk om leerlingen goed te begeleiden en daarbij die ondersteuning te bieden die ze nodig hebben, zowel op vakinhoudelijk gebied als wat betreft hun persoonlijke ontwikkeling en welbevinden. Er staat een heel team klaar om waar nodig ondersteuning te bieden. 

Mentoren: eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouders. Wekelijks begeleiding tijdens het mentoruur, in de brugklas zijn extra mentorlessen opgenomen in het rooster

Vertrouwenspersonen: een leerling kan zich tot een van hen wenden als het zich gekwetst voelt door ongewenst gedrag van de kant van medeleerlingen of medewerkers

Persoonlijke coaches: dit zijn bijvoorbeeld docenten die leerlingen begeleiden die wat extra coaching nodig hebben, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, autisme, ADHD, ADD of andere problematieken

Ondersteuningscoördinator: coördineert de ondersteuning en onderhoudt contacten met externen, waaronder het regionaal samenwerkingsverband. Zij is ook het eerste aanspreekpunt voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie

Ook leerlingen helpen leerlingen...

Leerling mentoren: ondersteunen de mentor zodat leerlingen zich snel thuis voelen

Lentoren: leerlingen die tegen een kleine vergoeding bijles geven aan medeleerlingen voor een bepaald vak (vanaf schooljaar 2022/2023)


Extra ondersteuning

 

  • VIB: Vak Inhoudelijke Begeleiding: voor meerdere vakken kunnen in de onderbouw wekelijks extra ondersteuningslessen gevolgd worden in kleine groepen (max.16 leerlingen)
  • Huiswerkklas: Mencia Studiecentrum (MSC) biedt leerlingen in Zundert de mogelijkheid deel te nemen aan de Intensieve huiswerkbegeleiding (IHB) of Studeren onder toezicht (SOT). Deze is er voor alle leerlingen uit klas 1 t/m 3 
  • Faalangstreductie- en sociale-vaardigheidstraining: voor leerlingen in klas 1 en 2 met faalangst en/of voor wie het goed zou zijn om de sociale vaardigheden te versterken 
  • Diverse faciliteiten: er kunnen specifieke faciliteiten worden toegekend ter ondersteuning, bijv. extra tijd, gebruik van laptop tijdens toetsen, Claroread (voorleesprogramma bij dyslexie) etc.
  • NT2-begeleiding: leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond, en die dit nodig hebben, bieden we extra begeleiding aan om nog beter Nederlands te leren lezen/spreken

Alle extra ondersteuning wordt op verzoek van vakdocent, mentor, ouders of leerling ingezet. Intern wordt de extra ondersteuning altijd besproken met de afdelingsleider en ondersteuningscoördinator